نگهداری، مستند سازی و بهینه سازی مرکز داده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است که اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است و ریاست کل آن را رئیس جمهور ایران منصوب میکند. آغاز به کار رسمی کتابخانه ملی به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. در سال ۱۳۵۸ مرکز خدمات کتابداری، و در سال ۱۳۷۸ سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ادغام شدند و سرانجام در سال ۱۳۸۱ با تصویب شورای عالی اداری، کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی با هم ادغام شدند و سازمان فعلی شکل گرفت. سازمان اسناد ملی ایران در ۱۳۴۹ بنیان شده‌بود. اکنون این سازمان در دو ساختمان مستقل کتابخانه ملی ایران و گنجینه اسناد ملی ایران فعالیت دارد. سازمان اسناد دارای مرکز داده ای با حدود 10 رک مرکزی می یاشد. شرکت توسعه تجارت وب به عنوان مجری طرح بهسازی مرکز داده سازمان اسناد وظیفه مطالعه و بهسازی شیکه داخل سازمان و مرکز داده را بر عهده داشت. در این پروژه علاوه بر بهسازی بخش پسیو سازمان، بخش سوئیچینگ و روتینگ، کلیه ی سرویس های سازمان و نرم افزار های داخل مورد بازبینی مجدد قرارگرفت.

  • 2645/08/31

لينك مرتبط

پروژه هاي مشابه

لطفا منتظر بمانید...