طراحی و راه اندازی شبکه وایرلس موزه دفاع مقدس

توضیحات :

این شبکه که یکی از گسترده ترین شبکه های بیسم پیاده سازی شده در سطح کشور می باشد، براساس تجهیزات شرکت میکروتیک راه اندازی شده است. افتتاح این شبکه همزمان با برپایی نمایشگاه قرآن سال 1393 در مجموعه موزه انجام پذیرفت.

 • موسسه موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 • 2645/08/24

لينك مرتبط

توضیحات :

این شبکه که یکی از گسترده ترین شبکه های بیسم پیاده سازی شده در سزح گشور می باشد، براساس تجهیزات شرکت میکروتیک راه اندازی شده است. افتتاح این شبکه همزمان با برپایی نمایشگاه قرآن سال 1393 در مجموعه موزه انجام پذیرفت. این شبکه دارای قابلیت های زیر می باشد:

محدوده تحت پوشش

 • محوطه داخلی
 • پوشش دهی کلیه اتاق ها، راهروها، تالارها، کتابخانه، و سالن های کنفرانس
 • محوطه پیرامونی
 • پوشش دهی بیش از 18 هکتار

ساختار

 • طراحی سیستم Hotspot و تعیین هویت کاربران
 • پیاده سازی سیستم بصورت موبایل
 • مدیریت متمرکز تجهیزات و کاربران

تجهیزات

 • روترهای قدرتمند بیرونی میکروتیک
 • روترهای قوی داخلی میکروتیک
 • روتر مرکزی در مرکزداده

اجرای سیستم برق رسانی مجزا جهت تجهیزات وایرلس

پروژه هاي مشابه

لطفا منتظر بمانید...