سامانه نظارت تصویری سد جگین(شرکت آب منطقه ای هرمزگان)

سامانه نظارت تصویری سد جگین(شرکت آب منطقه ای هرمزگان)

بيشتر

سامانه نظارت تصویری انبار مرکزی و ستاد برق اهواز

سامانه نظارت تصویری انبار مرکزی و ستاد برق اهواز

بيشتر

سامانه نظارت تصویری ستاد و ایستگاه CGS گاز کرج(شرکت گاز استان البرز)

سامانه نظارت تصویری ستاد و ایستگاه CGS گاز کرج(شرکت گاز استان البرز)

بيشتر

سامانه نظارت تصویری پست های برق تل سیاه و پست پرواز(شرکت برق منطقه ای سیستان)

سامانه نظارت تصویری پست های برق تل سیاه و پست پرواز(شرکت برق منطقه ای سیستان)

بيشتر

تعمیرات،سرویس و نگهداری سیستم های دوربین های مداربسته شاپرک

تعمیرات،سرویس و نگهداری سیستم های دوربین های مداربسته شاپرک

بيشتر

نگهداری، مستند سازی و بهینه سازی مرکز داده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نگهداری، مستند سازی و بهینه سازی مرکز داده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

بيشتر

خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری سد و نیروگاه طالقان

خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری سد و نیروگاه طالقان

بيشتر

خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری سد ماملو

خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری سد ماملو

بيشتر

نظارت تصویری شهرداری پردیس

نظارت تصویری شهرداری پردیس

بيشتر

لطفا منتظر بمانید...