پلیس  اخیرا از فن آوری تشخیص سبک راه رفتن برای شناسایی مظنونان استفاده میکند. این نرم افزاربا راه اندازی هوش مصنوعی واتریکس، نرم افزاری را به هم متصل کرده اند که می تواند افراد را از نحوه و شکل حرکت و راه رفتن تا حدود ۵۰ متر دورتر شناسایی کند.بيشتر

سوییچ های صنعتی ( industrial swiches)بيشتر

دوربین های چندلنزی برای چه مکان هایی مناسب است ؟بيشتر

انتخاب کارت حافظه ی مناسب برای دوربین های نظارت تصویریبيشتر

تفاوت بین هارد های نظارت تصویری با هارد معمولیبيشتر

(cyber security) امنیت سایبری بيشتر

برنامه ی مقابله با مخاطرات و فاجعه در مراکز داده بيشتر

تفاوت بین شبکه و شبکه ی صنعتی چیست؟بيشتر

شرح مختصر ویدئو آنالایتیک(video analytics) در نظارت تصویریبيشتر

شريكان ما