• شماره تماس 88509635

مرکز راهبری ساماندهی، مدیریت و توانمندسازی شبکه همکاران با نام اختصاری "سمتا" با هدف تسهیل در بکارگیری ظرفیت های صنعتی، تحقیقاتی، پژوهشی، فناورانه و دانش بنیان کشور در قالب شبکه ای توانا از شرکت های فعال در بخش خصوصی تشکیل شده است.

 این مرکز مرجع صدور پروانه همکاری برای تمام شرکت های همکار با سازمان های تابعه می باشد، به نحوی که لازمه همکاری و انعقاد قرارداد با هر یک از سازمان ها، منوط به دریافت پروانه همکاری از مرکز سمتا می باشد.

 این مرکز تنها مرجع رسمی به منظور ایجاد ارتباط میان شرکت های بخش خصوصی با سازمان ها تابعه است به نحوی که ایجاد هرگونه تعامل با سازمان ها، منوط به دریافت پروانه از مرکز سمتا می باشد. این مرکز به دنبال استفاده حداکثری از قابلیت شرکت های توانمند صنعتی، تحقیقاتی، دانش بنیان، بازرگانی و طراحی مهندسی بوده و آنها را جزئی از خانواده خود می داند تا محصولاتی با کیفیت بالا، در زمان مناسب و هزینه مطلوب تولید و به مشتریان خود ارائه نماید.

شرکت توسعه تجارت وب پس از طی مراحل گزیسنش های امنیتی و فنی، موفق به اخذ مجوز سمتا گردید.

 

شريكان ما