• شماره تماس 88509635

شرکت توسعه تجارت وب برای تمدید گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت. این شرکت با توجه به حجم فعالیت های خود در یکسال گذشته، موفق شد تا در رسته ی شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی با یک رتبه افزایش به رتبه 4 نائل آید.

این شرکت همچنان در رسته های تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و خدمات پشتیبانی دارای رتبه 5 می باشد.

شريكان ما