شرکت توسعه تجارت وب در تاریخ 99/4/18 پس از طی دوره های ایمنی توسط کارشناسان شرکت موفق به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران گردید.

 

 

شريكان ما