شرکت آب تهران درروز پنجم آبانماه سال 1334پس از 9 سال مطالعه و اقدامات مختلف جهت تامین آب وتصفیه و توزیع آن رسما“ تاسیس و شروع بکار نمود، سپس  درســال 1343 قانون تاسیس وزارت آب وبرق به تصویب مجلس رسیدوبدین ترتیب کلیه اختیارات و وظائف وزارت کشور و شهرداری تهران درسازمان آب منطقه ای تهران به وزرات آب و برق محول شد و بنا به تصویب هیئت وزیران سازمان سد کرج نیزدرسازمان آب تهران ادغام گردید با این ترتیب واحد جدیدی بنام سازمان آب منطقه ای تهــران بوجود آمد و  تامین آب مورد نیاز حوزه مرکزی شامل پنج استان تهران،مرکزی،سمنان ،قم و قزوین،  توسعه و بهـره برداری از کلیه تاسیسات موجود، احداث سدها، اجرای طرحهای فاضلاب و احداث تاسیسات برروی رودخانه های جاری درسطح حوزه آبریز بوده و نیز استخراج آبهای زیرزمینی و اجـرای طرحهای عمرانی توسعه منابع آب واداره کلیه تاسیسات وبهره برداری ازآنها دراین منطقه به سازمان آب منطقه ای تهران محول گردید. متعاقبا درسال 1348سازمان آب منطقه ای تهران بصورت شرکت سهامی به ثبت رسید که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مــالی میباشد.درسال 1369 با تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب وظیفه ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری وجمع آوری و تصفیه و انتقال فاضلاب شهــــرها از سازمان آب منطقه ای تهران منفک وبه شرکت آب و فاضلاب استان تهران محول گردید.

در تاریخ 98/2/22 شرکت توسعه تجارت وب موفق به برنده شدن در مناقصه خرید ، پیاده سازی و پشتیبانی فاز اول سامانه حفاظت الکترونیک سد طالقان گردید. کارفرمای این پروژه شرکت آب منطقه ای تهران و مشاور و ناظر پروژه شرکت صبا رایانه اهواز می باشد.این پروژه در چهار فاز تعریف گردیده که شرکت توسعه تجارت وب مسئولیت انجام فاز اول پروژه را به عهده گرفته است.قرار است در این پروژه از دوربین های Axis، سوییچ های Comnet و مرکز مانیتورینگ Axxon استفاده گردد.

شريكان ما

آخرین بروزرسانی: 1403/4/5

لطفا منتظر بمانید...