شرکت توسعه تجارت وب در لیست شرکت های معتمد حراست وزارت نفت قرار گرفت.

به منظور شرکت در مناقصات و پروژه های نظارت تصویری در مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه، شرکت های متقاضی توسط حراست وزارت نفت مورد بررسی قرار می گیرند. در این راستا شرکت توسعه تجارت وب، مورد کارشناسی قرار گرفته و با توجه به توانمندی های شرکت و همچنین رزومه فنی و قراردادهای منعقد شده، توسط وزارت نفت مورد تایید قرار گرفته و فعالیت شرکت در آن مجموعه بلامانع اعلام گردید.

شريكان ما

آخرین بروزرسانی: 1403/4/5

لطفا منتظر بمانید...