شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در پایان سال 1394 اقدام به تعریف پروژه استقرار سامانه نظارت تصویری در ساختمان مرکزی خود نمود. شرکت توسعه تجارت وب به عنوان پیمانکار خرید و اجرای پروژه انتخاب گردید.

سامانه نظارت تصویری کاملا مبتنی بر IP بوده، تجهیزات زیرساخت شبکه آن از برند سیسکو و تجهیزات نظارت تصویری آن از برند گوتبروک آلمان می باشد. این پروژه دارای بالغ بر 80 دوربین نظارت تصویری، سه سرور ظبط و کنترل مرکزی و یک اطاق کنترل می باشد. شرکت تجارت وب در پایان فروردین ماه 1395، پروژه را به صورت کامل راه اندازی و تحویل کارفرما نمود.

هم اکنون این شرکت موفق به اخذ گواهی رضایت کارفرما از خرید و اجرای پروژه مذکور شده است.

شريكان ما

آخرین بروزرسانی: 1403/4/5

لطفا منتظر بمانید...